Finnpigin asiakkaat ovat tyytyväisimpiä

Kantar TNS Agri Oy teki Tuottajatyytyväisyys 2017 -tutkimuksen syksyllä 2017 ja tulokset valmistuivat viime keväänä. Tutkimuksessa mitattiin sikatilojen tyytyväisyyttä sianjalostusyritysten toimintaan. Tutkimuksessa kysyttiin tyytyväisyyttä porsastuotokseen, porsaiden päiväkasvuun ja porsaskuolleisuuden tasoon ja emakon kestävyyteen sekä lihasikojen päiväkasvuun, rehuhyötysuhteeseen ja lihaprosenttiin. Tutkimusraportilla tuloksia verrataan toimialan painotettuun keskiarvoon. Toimialalla on Suomessa kaksi yritystä ja asteikkona oli 1-5.

Alla olevassa kuviossa näkyy emakkotilojen tyytyväisyys Finnpigin toimintaan sekä toimialaan keskimäärin. Finnpig sai kaikissa mitatuissa tunnusluvuissa selvästi toimialaa paremmat arvosanat. Kun Finnpigin osuus toimialan painotetussa keskiarvossa on 80-85 %, oheisen kuvion ero Finnpigin ja toimialan keskiarvon välillä pitää kertoa viidellä, jotta saadaan suuntaa antava ero Finnpigin ja kilpailijan välillä. Kokonaisarvosana jalostusyrityksen toiminnalle oli Finnpigin osalta 4 ja koko toimialalle noin 3,7, joten kilpailijan kokonaisarvosana on noin 2,5. Vastaavasti porsastuotoksessa arvosanat ovat noin 4,4 ja 2,3 sekä porsaiden päiväkasvussa noin 4,2 ja 2,8. Porsastuottajien mielestä suuri pahnuekoko ei heikennä porsaiden kasvua ja myös porsaskuolleisuus on paremmalla tolalla kuin toimialalla keskimäärin!

Tyytyväisyystutkimus osoittaa, että sikatilojen mielestä Finnpigin valitsema kansainvälistyminen oli oikea valinta. Parhaat kiitokset asiakkaillemme hyvistä arvosanoista!

Finnpigin tavoitteena on hankkia asiakkailleen parasta mahdollista eläinainesta turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Työ jatkuu yhdessä Topigs Norsvinin ja DanAvlin kanssa. Molemmat panostavat voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Genomisen jalostuksen ansiosta  jalostuksellinen edistyminen on nopeutunut 20-30 % vanhaan toimintamalliin verrattuna. Tällä hetkellä jalostus alentaa sianlihan tuotantokustannusta 2€/lihasika/vuosi. Samaan aikaan eläimet ovat entistä vahvempia ja terveempiä.