Sikalan liemiruokintalaitteet tehokäyttöön

Tule mukaan työpajaan, jossa saat tietoa liemiruokintalaitteesi keräämän tiedon hyödyntämisestä
ruokinnan toteutuksessa ja seurannassa. Pajassa voit keskustella laitevalmistajan edustajien, ruokinnan
asiantuntijoiden ja muiden tuottajien kanssa laitekohtaisista ruokintakysymyksistä.

Ilmoittaudu työpajaan tästä. Voit kertoa toiveesi työpajoissa käsiteltävistä laitekohtaisista kysymyksistä.
Työpajat järjestää Satafood Kehittämisyhdistys ry:n, Luonnonvarakeskuksen ja Finnpig Oy:n Kannattava ja
ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla -hanke.

Tästä linkistä aukeaa tilaisuuden kutsu.