Eläinaines ja jalostus

Eläinaines ja jalostus

Mikä ihmeen DD?
Rotujen nimet on lyhennetty koodeiksi Duroc = D, Maatiainen = M tai L, Yorkshire = Y tai Z. Koodin toisto tarkoittaa, että sian isä ja emä ovat molemmat samaa rotua.

Top vai tavallinen?
Top-siementä tilaamalla takaat porsaiden parhaan jalostusarvon. Tavallinen siemen voi tulla mistä tahansa asemalla olevasta kyseisen rodun karjusta. Useimmille tiloille DD-mix on oikea ratkaisu. DD-Top -siementä suositellaan niille tiloille, jotka haluavat parantaa jo valmiiksi korkeita tuotostuloksia.

Tauteja tuonnista?
Finnpigin karjut ovat peräisin Norjasta ja Tanskasta, joissa niiden jalostus on tapahtunut. Karjujen maahantuonti tapahtuu Ruokaviraston ja Eläinten Terveys ETT ry:n ohjeiden mukaan. Karjut ovat karanteenissa lähtömaassaan kuukauden ja Suomessa kaksi kuukautta. Karanteenien aikana niistä otetaan useita näytteitä, joilla varmistetaan, että tuomme maahan vain karjuja, emme tauteja. Järjestelmä on luotu asiantuntijoiden opastuksella, suhtaudumme siihen vakavasti ja luotamme siihen. Viranomaiset tarkastavat prosessin vuosittain.

Miksi eläinten jalostusarvot laskee?
Jalostusarvot ovat vertailulukuja, joilla verrataan eläimen geneettistä tasoa vertailuryhmään. Tämän vertailuryhmän taso nousee sitä mukaan, kun jalostus etenee. Siksi hyvänkin eläimen jalostusarvo laskee, ainakin jossain vaiheessa. Lisäksi eläimen oma ja sukulaisten informaatio vaikuttaa jalostusarvoon. Jalostusarvosteluun vaikuttavaa informaatiota kertyy tietokantaan jatkuvasti lisää.

Miksi monta tärkeää ominaisuutta puuttuu jalostustavotteista?
Ominaisuuden jalostaminen edellyttää muutamia perusasioita: ominaisuutta pitää pystyä mittaamaan luotettavasti, sillä pitää olla geneettinen periytyvyys ja sillä pitää olla taloudellinen arvo. Jalostusorganisaatiot keräävät jatkuvasti paljon tietoa, myös sellaisista ominaisuuksista, jotka eivät vielä ole mukana jalostustavoitteissa. Jos ominaisuutta ei saada mitattua tarpeeksi tarkasti, ei sille saada periytyvyyttä, eikä sen jalostaminen ole mahdollista. Joskus ominaisuuden taloudellinen arvo on niin pieni, että sitä ei siksi kannata jalostaa. Jos uusi ominaisuus otetaan mukaan kokonaisjalostusarvoon, pitää jotakin toista ominaisuutta vähentää samalla painoarvolla. Työ vaatii jatkuvaa arviointia siitä, mitkä ominaisuudet antavat parhaan lopputuloksen.

Miksi jalostutavoitteita muutetaan?
Menestyksellinen jalostusohjelma tarkoittaa että toivotut ominaisuudet kehittyvät. Mutta aina, kun jalostaa tiettyä ominaisuutta, vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti moneen muuhun ominaisuuteen. Siksi täytyy jalostettavien ominaisuuksien painotuksia tasaisin väliajoin tarkastaa. Sen lisäksi voi tulla kokonaan uusia ominaisuuksia mukaan jalostusohjelmaan (kts. edellinen vastaus), jotka syrjäyttävät jonkin toisen ominaisuuden tai laskevat sen painoarvoa. Myös maailma eläimen ympärillä voi muuttua niin, että jonkin ominaisuuden jalostamista kannattaa painottaa entistä enemmän (esim. rehun hinta).

Miksi Finnpigillä on kaksi eri emälinjaa?
Finnpig haluaa palvella koko asiakaskuntaansa. Meillä on vuosien hyvä kokemus norjalaisesta eläinaineksesta. Myös Suomen kaltainen eläintautitilanne puoltaa eläinaineksen hankinnan, ainakin osittain, Norjasta. Tanskan sikaosaamista on menestyksellä otettu käyttöön, varsinkin suurissa yksiköissä, jo vuosia Suomessa. On luontevaa että näille tiloille voidaan tarjota myös tanskalaista eläinainesta.

Miksi lihasika tulee olla kolmea eri rotua?
Kolmirotuporsaat ovat terveempiä ja vahvempia ja ne kasvavat nopeammin vähemmällä rehulla kuin vanhempansa. Tämä siksi, että ne ovat suhteellisesti vapaampia sukusiitosrasitteesta. Kts.Risteytysohjelma

Miksi Finnpigillä on niin huonoja karjuja asemalla?
Finnpig uudistaa karjut varsin aktiivisella osto-ohjelmalla. Emärodun karjut ovat keskimäärin tuotannossa alle vuoden, isärodun karjut hieman yli vuoden. Karjut ostetaan suoraan jalostavien organisaatioden ytimestä; parhailta jalostustiloilta tai karjutestiasemilta. Pystymme seuraamaan jatkuvasti jalostuksellista tasoa koska kaikki ks-asemalla olevat karjut on liitetty jalostuksesta vastaavan organisaation tietokantaan ja niiden jalostusarvot päivittyvät jatkuvasti. Finnpigin asemalla olevat karjut kestävät vertailun mihin tahansa ks-asemaan Euroopassa.

Miksi myydään siementä karjuista joilla ei ole omia jälkeläisiä?
Sukupolvien välinen aika on keskeinen tekijä jalostuksen etenemisessä. Ei ole realismia ajatella että karjujen jälkeläisistä kerätään dataa ennen kuin karjut tulevat käyttöön. Tämä aiheuttaisi ketjulle kustannuksia, joita ei saada saavutetun hyödyn kautta katettua. Karjujen ominaisuudet on siksi arvioitu jalostusarvoilla.