Missio ja visio

Missio ja visio

Missio

Hankimme parasta eläinainesta turvallisesti ja kustannustehokkaasti omistajiemme sikaketjuihin.

Visio

Olemme sikatalousyrittäjän paras, kustannustehokkain ja halutuin eläinaineksen toimittaja, jolla on toimialan paras osaaminen Suomessa.

”paras”
Eläinaineksemme tarjoaa parhaan tuottavuuden ja kannattavuuden Suomen olosuhteissa. Tuottava eläinaines alentaa myös sianlihantuotannon ravinnekuormaa ja säästää ympäristöä.

”kustannustehokkain”
Toimintatapamme on suoraviivainen ja organisaatiomme ohut.

”halutuin”
Ystävällinen palvelu, paras eläinaines ja kustannustehokas toiminta muodostavat haluttavimman kokonaisuuden.

”paras osaaminen”
Seuraamme aktiivisesti sianjalostuksen ja karjuasematoiminnan kansainvälistä kehitystä ja otamme käyttöön toimialan parhaat käytännöt. Osaamme ja haluamme opastaa asiakkaitamme eläinaineksen käytössä.