Förvaltning

Förvaltning

Styrelsens ordförande:
Jaakkko Kohtala, A-Produsenter Ab

Styrelsemedlemmar:
Pia Nybäck, HKScan Finland Ab
Jari Leija, A-Produsenter Ab
Olli Paakkala, HKScan Finland Oy
Marko Onnela, svinproducent
Jyrki Rantsi, svinproducent

Verkställande direktör:
Heikki Hassinen

 

Jaakko Kohtala
A-Produsenter Ab
Itikanmäenkatu 3
60100 Seinäjoki
gsm +358 40 6432 898
etunimi.sukunimi@atria.com
Heikki Hassinen
Finnpig Oy
PL 117
60101 Seinäjoki
gsm +358 40 8372 947
etunimi.sukunimi@finnpig.f