Missio ja visio

Missio

Kannattava ja vastuullinen sianlihantuotanto

Visio

Paras eläinaines ja sikaterveydenhuolto asiakkaillemme