Missio ja visio

Missio

Hankimme parasta eläinainesta turvallisesti ja kustannustehokkaasti omistajiemme sikaketjuihin.

Visio

Olemme sikatalousyrittäjän paras, kustannustehokkain ja halutuin eläinaineksen toimittaja, jolla on toimialan paras osaaminen Suomessa.

Paras

Eläinaineksemme tarjoaa parhaan tuottavuuden ja kannattavuuden Suomen olosuhteissa. Tuottava eläinaines alentaa myös sianlihantuotannon ravinnekuormaa ja säästää ympäristöä.

Kustannustehokkain

Toimintatapamme on suoraviivainen ja organisaatiomme ohut.

Halutuin

Ystävällinen palvelu, paras eläinaines ja kustannustehokas toiminta muodostavat haluttavimman kokonaisuuden.

Paras osaaminen

Seuraamme aktiivisesti sianjalostuksen ja karjuasematoiminnan kansainvälistä kehitystä ja otamme käyttöön toimialan parhaat käytännöt. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti ja teemme yhteistyötä maailman johtavan keinosiemennysalan osaajan, AIM World Widen kanssa.
Osaamme ja haluamme opastaa asiakkaitamme eläinaineksen käytössä.