Uudiseläinpalvelu

Agrologi (AMK) Sanna Laine hoitaa molempien Finnpigin omistajien uudiseläinmyynnin. Sannan puhelinnumero on 0400 611 310 ja sähköpostiosoite sanna.laine@finnpig.fi

HKScan Finland Oy:n ja A-Tuottajat Oy:n uudiseläinmyynti siirtyi Finnpigin hoidettavaksi 1.6.2021. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa, alentaa kustannuksia ja parantaa uudiseläinten laatua.

Uudiseläinpalvelusta vastaa Marika Rautava, puhelin 0400 278 587 ja sähköposti marika.rautava@finnpig.fi