Karanteenit

Kaikki Finnpigin keinossiemnnyskarjut ovat syntyneet joko Norjassa tai Tanskassa. Norjan eläintautitilanne on hyvin samankaltainen kuin Suomen, joten eläinten tuonti sieltä ei ole samalla tavalla haasteellista kuin Tanskasta, jonka tautikanta on erilainen Suomeen verrattuna.

Eläinten tuonti on suunniteltu yhdessä ETT:n kanssa ja toimimme tiiviisti yhteistyössä Ruokaviraston kanssa koko prosessin ajan. Karanteeniprosessin aikana karjut testataan ja lääkitään ennaltaehkäisevästi asetuksen 1029/2013 mukaisesti. Näiden lisäksi ne testataan mm. aivastustaudin ja porsasyskän varalta, sekä madotetaan.

Lähtömaassa Suomeen tarkoitetut eläimet eristetään muista kuukauden ajaksi kasvattajatilalla tai karjutestiaseman karanteenitilalla. Tänä aikana niiden terveyttä seurataan ja niistä testataan Salmonella, TGE, Pasteurella, PRRS ja Porsasyskä. Jos jokin eläin antaa positiivisen tuloksen, tuontiprosessi keskeytetään ja ETT:n ja Ruokaviraston kanssa sovitaan jatkotoimista epäillystä taudista ja epäilyn vakavuudesta riippuen.

Tanskan karjujen karanteenisikala

Eläinkuljetusauto desinfioidaan ja on viikonlopun yli tyhjänä ennen eläinten lastausta lähtömaassa. Tanskasta ja Norjasta tuleville eläimille on Suomessa kummallekin oma karanteenitilansa. Auto desinfioidaan uudestaan purkamisen jälkeen, eikä käy Suomessa enää muualla, vaan palaa välittömästi tyhjänä lähtömaahan.

Tanskasta saapuvat eläimet ovat Suomeen saapumisensa jälkeen kuukauden maahantulokaranteenissa, jonka aikana testataan Brucella, Aujeszkyn tauti, TGE, PRRS (kahteen kertaan), Sikarutto, Salmonella, ja Dysenteria. Jos eläimestä tulee positiivinen testitulos, se lopetetaan. Kun kaikista eläimistä on puhtaat paperit, ovat ne läpäisseet maahantulokaranteenin ja siirtyvät karjuasemakaranteeniin. Ne eivät fyysisesti siirry mihinkään, vaan ovat samalla karanteenitilalla, mutta ne ovat nyt läpäisseet yhden vaiheen ja saavat oleskeluluvan Suomeen. Karjuasemakaranteeni kestää taas kuukauden, eläimistä testataan Brucella, Aujeszkyn tauti, TGE, PRRS ja Salmonella, ja kun ne läpäisevät nämäkin testit, saavat ne luvan siirtoon karjuasemalle.

Norjasta saapuvien eläinten tuloprosessi on muuten samanlainen, mutta toistokokeita on vähemmän.