Risteytysohjelma

Kaikissa merkittävissä sikatalousmaissa sianlihantuotanto perustuu erilaisiin risteytysohjelmiin. Yleisimmin käytetään ns. kolmirotuohjelmaa. Kolmirotuohjelman emänä käytetään maatiaisen ja yorkshiren ensimmäisen polven risteytysemakkoa eli hybriä. Hybridiemakko on vapaa sukusiitoksesta ja se tuottaa suurempia pahnueita ja hoitaa porsaat paremmin kuin vanhempansa. Lisäksi se on terveempi ja kestävämpi – hybridissä puoli plus puoli on enemmän kuin yksi.

Kun lihasikaporsas periytyy hybridiemakosta ja eri rodun isäkarjusta, hyödynnetään heteroosivaikutusta 100 %

Kun hybridiemakko tiineytetään kolmannen rodun isäkarjulla, syntyvä kolmirotupahnue on myös vapaa sukusiitoksesta. Kolmirotuporsaat ovat terveempiä ja vahvempia ja ne kasvavat nopeammin vähemmällä rehulla kuin vanhempansa. Finnpigin kolmirotuporsaan perimästä 50 % tulee durocilta, 25 % maatiaiselta ja 25 % yorkshirelta.

Sianjalostuksella halutaan parantaa emakoiden porsastuotanto-ominaisuuksia, lihasikavaiheen tuotostuloksia ja eläinten hyvinvointia. Nämä ominaisuudet ovat osittain ristiriitaisia. Siten on luontevaa keskittyä maatiaisen ja yorkshiren jalostuksessa emakon emo-ominaisuuksiin, pahnuekokoon, porsaskuolleisuuden alentamiseen, hyvään rakenteeseen, ja vähemmässä määrin lihakkuuteen, päiväkasvuun ja rehuhyötysuhteeseen. Durocin jalostuksessa taasen keskitytään hyvään rehuhyötysuhteeseen, nopeaan kasvuun ja lihakkuuteen, mutta pahnuekokoon ja emo-ominaisuuksiin ei kiinnitetä huomiota.

Risteytysensikot voidaan tuottaa itse tai ostaa hybridituottajalta. Finnpigin asiakastiloilla hybridien osto on lisääntynyt nopeasti viime vuosina ja tällä hetkellä noin puolet uudistuksesta tehdään ostohybrideillä. Länsi-Euroopan perhekoon sikaloista 50–80 % uudistaa emakot ostohybrideillä. Suurissa yksiköissä emakoiden uudistus tapahtuu lähes aina hybridien ostolla, koska hybridi antaa korkeamman tuotoksen ja uudistuksen ostaminen yksinkertaistaa tuotantoa. Lisäksi kaikki syntyvät porsaat ovat tasalaatuisia kolmirotuporsaita ja porsaan hinta on korkeampi.