Emakoiden rotukoodit

Emakoiden rotukoodit merkitään aina sen jalostusorganisaation koodituksen mukaan, jonka emärotuja käytetään. Mikäli ensikoilla on vielä aiemman jalostusorganisaation vanhempia tai isovanhempia, kaikkien uusien ensikoiden rodut merkitään käytössä olevan genetiikan toimittajan koodituksen mukaan. Vanhojen emakoiden rotukoodit voivat säilyä ennallaan.

Sikatalousohjelmaan emakoiden rotukoodit tallennetaan kahdella, kolmella tai viidellä kirjaimella rotuyhdistelmästä riippuen. Isän rotu ilmoitetaan aina ensin. Kun emakoiden rotukoodi on merkitty aina samalla tavalla, voidaan eri rotuisten emakoiden tuotostuloksia vertailla keskenään. Monimutkaisia rotukoodeja ei kannata käyttää, koska yksittäisiä rotuja on vähän ja tulokset sattumanvaraisia.

Topigs Norsvin

Rotukoodin edessä on aina T-kirjain osoittamassa, että kyseessä on Topig Norsvinin eläin. Kaikkien eläinten rodussa on aina viisi kirjainta, ensin on T ja sitten neljä kirjainta, jotka vastaavat isovanhempien rotuja. Isän rotu merkitään aina ensin kahdella kirjaimella. Puhdasrotuisten eläinten rotukoodissa on aina T ja neljä samaa kirjainta, TLLLL tai TZZZZ. Hybridin rotu on TZZLL tai TLLXX – TN70-hybridi on aina TZZLL. Jos eläimen emä on risteytyseläin, viimeisenä kirjaimena on aina X-kirjain.

DanBred

Puhdasrotuisten emakoiden rotu merkitään kahdella samalla kirjaimella LL tai YY. Ensimmäisen polven risteytys eli hybridi merkitään myös kahdella kirjaimella, YL tai LY. Suomessa hybridin emä on aina maatiainen, jolloin hybridi on YL.

SikSak-emakoiden rotu ilmoitetaan kolmella kirjaimella, joista ensimmäinen on isän rotu ja kaksi muuta tuleen emän rodusta. Emärodusta putoaa aina viimeinen kirjain pois ja rotukoodin eteen tuleen isän rodusta yksi kirjain. Erityisesti siksak-emakoiden rotukoodit pitää merkitä huolellisesti, jotta seuraavassa sukupolvessa osataan käyttää oikeaa rotua. Mikä siksakissa käytetää kaksi kertaan perääkäin saman rodun karjua, ovat syntyvät ensikkoporsaat 75 % toista emärotua ja heteroosin menetys on huomattava.