Eläinaines

Finnpig hankkii asiakkailleen eläinainesta suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Finnpigin keinosiemennyskarjut ja sopimusjalostajiemme jalostusemakot ovat vastaavan jalostusorganisaation tietokannassa, jotta eläimille voidaan laskea ajantasaiset jalostusarvot. Seuraamme säännöllisesti eläinkantamme jalostuksellista tasoa ja pidämme tason mahdollisimman korkeana.

Eläinaines ei takaa tiettyä tuotostasoa, mutta asettaa tuotokselle maksimitason. Sikatilan oma management ratkaisee, millainen tuotostaso ja kannattavuus saavutetaan eläinaineksen asettamissa rajoissa.

Asiakkaamme pääsevät nykyisellä eläinaineksella jopa yli 35 porsaan vuosituotokseen, porsaat ovat tasalaatuisia ja kasvavat aiempaa nopeammin. Lihasikojen päiväkasvu ylittää yhä useammin kilon ja rehua kuluu 2,5–2,6 rehuyksikköä lisäkasvukiloa kohden. Lihasikojen keskimääräinen lihaprosentti on nykyisen tavoitteen mukaisesti 59–60 %.

Eläinainesta tulee käyttää suunnitelmallisesti. Maatiainen ja yorkshire ovat emärotuja, joiden risteytystä, hybridiä, käytetään tuotantoemakkona. Duroc on isärotu, jota käytetään lihasikaporsaan isänä. Durocia ei pidä koskaan käyttää emakon isänä, koska duroc-risteytysemakon pahnuekoko on pieni ja emo-ominaisuudet heikot.

Finnpig hankkii eläinaineksen Topigs Norsvinilta ja DanBredilta, jotka ovat kansainvälisesti menestyneitä jalostusorganisaatioita. Emorotuina käytetään Topigs Norsvin:in emärotuja TN Landrace eli TN maatiainen, TN Z-line ja näiden hybridiä TN70. Lihasikaporsaiden isänä käytetään eniten DanBredn durocia ja toisena Topigs Norsvin Durocia. 

Eläinaines tuodaan Suomeen keinosiemennyskarjuina Norjasta ja Tanskasta. Eläinaines jalkautetaan sikaketjuun keinosiemennystoiminnan ja uudiseläinmyynnin avulla. Sianjalostus parantaa sianlihantuotannon kannattavuutta joka vuosi 1–2 €/lihasika. Siksi on erittäin tärkeää, että Suomessa oleva eläinaines on mahdollisimman lähellä vastaavan jalostusorganisaation parhaita eläimiä. Finnpig käyttääkin emärotujen keinosiemennyskarjuja keskimäärin vain alle vuoden ja isärodun karjuja noin vuoden, jotta voimme tarjota aina parhaita geenejä asiakkaillemme.

Finnpigin viidellä sopimustuottajalla on 600 puhdasrotuista emakkoa ensikoiden tuottamiseen. Näillä tiloilla tuotetaan 3-rotuohjelman toteuttamiseen tarvittavat puhdasrotuiset uudiseläimet. Puhdasrotuiset ensikot siirtyvät hybridituotantoon.

Tuottavampi eläinaines asettaa entistä suuremmat vaatimukset eläinten ruokinnalle ja hoidolle. Asiakkaamme ja omistajamme ovat panostaneet voimakkaasti managementin kehittämiseen. Monet ovat olleet mm. töissä ulkomaisissa sikaloissa ja ulkomaalaisia konsultteja käytetään aiempaa enemmän. Tiedon hankinta on onnistunut ja tuotostulokset ja kilpailukyky ovat kohentuneet ripeästi.

Managementin kehittäminen on keskeistä myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Myös ympäristö voi paremmin tuottavuuden noustessa, sillä korkea tuottavuus pienentää sikatalouden ympäristökuormitusta.