Siemenen laatu

Finnpig tekee kaikkensa varmistaakseen, että myytyjen siemenannosten siittiöt olisivat toimivia ja tuottaisivat porsaita.

Karjussa on puolentusinaa eri rauhasta, jotka tuottavat osansa siemennesteeseen. Kaikilla näillä eritteillä on oma tarkoituksensa – osa ylläpitää siittiöiden toimintaa, osa muokkaa emakkoa tiineyttä varten. Kun eri tuotantolinjoja on näin paljon, on selvää, että karjun tilasta riippuen siemennesteen koostumus voi vaihdella huomattavasti päivästä päivään tai viikosta toiseen.

Laaduntarkkailun kannalta alkutuotteen vaihtelu on ongelmallista. Kenelläkään ei ole tietoa siitä – ei siis kenelläkään koko maailmassa – miten siemennesteen koostumuksen vaihtelu vaikuttaa hedelmöittävyyteen. Meidän tapamme tulla toimeen tämän ongelman kanssa on ollut varovainen keskitien suosiminen. Karjusta otetusta siemenestä katsotaan, miltä se näyttää ja miltä se haisee. Mikä tahansa poikkeama värissä, koostumuksessa tai hajussa tulkitaan epänormaaliksi ja kyseinen erä hylätään. Suurin osa pois heitetystä siemenestä on todennäköisesti ollut täysin kunnossa, mutta emme halua ottaa riskiä asiakkaidemme puolesta.

Norjan maatiainen

Siittiön valmistuminen karjussa kestää noin kuukauden. Mitä tahansa karjulle tänä aikana tapahtuu, esim. stressi, infektio tai rokotus, voi vaikuttaa siittiöiden rakenteeseen. Siittiön oikea rakenne taas on välttämätöntä hedelmöittämisen kannalta. Tarkastamme kaikkien siementen laadun CASA-järjestelmällä. CASA ottaa muutaman sekunnin videopätkiä siittiöistä laskentakammiossa ja tietokone arvioi siittiöiden rakenteen ja liikkuvuuden niiden perusteella.

Siittiön tuottaminen on selvästikin vaikeaa, sillä vielä ei vastaan ole tullut sellaista karjua, joka pystyisi tuottamaan pelkästään oikeanmuotoisia ja aktiivisesti liikkuvia siittiöitä. Aina on joukossa liikkumattomia tai epämuodostuneita yksilöitä. Nisäkkäiden yleinen ratkaisu tähän siittiön rakentamisen hankaluuteen on yksinkertainen – tehdään niitä paljon, kyllä niistä jokin toimii.

Finnpigillä meidän ratkaisumme on samanlainen. Yhteen siemenannospussiin mitataan ylimäärin eläviä, rakenteeltaan päällisin puolin kunnossa olevaa siittiötä. Määrä on huikeasti liikaa siihen nähden, mitä oikeasti tarvittaisiin, mutta tarkoituksena on varmistaa, että koko viiden päivän käyttöajan pussissa on riittävä määrä toimintakykyisiä siittiöitä.

Jos jonkin karjun näyte alittaa annetut raja-arvot, erä hylätään. Toistuvasti raja-arvot alittavaa siementä tuottavat karjut siirretään testiin, jolloin niiden siementä ei myydä ja edelleen poistetaan, ellei siemenlaatu palaudu hyväksyttävälle tasolle.

Jos karjusta otettaisiin siementä kirurgisesti tai injektioneuloilla, voitaisiin pyrkiä siihen, ettei siemenessä olisi bakteereita. Käytännössä tämä olisi hyvin hankalaa, joten meidän on täytynyt hyväksyä se, että sian virtsaputkesta ja peniksen kärjestä sekoittuu siemenen joukkoon bakteereita ja hiivasoluja. Valtaosa näistä on täysin harmittomia, eikä niistä tarvitsisi välittää, mutta eläintautien leviämisen ehkäisemisen varmistamiseksi laki velvoittaa kaikkia keinosiemennysasemia lisäämään siemenannoksiin antibioottisekoituksen, jonka on tarkoitus tappaa kaikki bakteeritoiminta.

Finnpigillä seurataan mikrobiologista laatua eri tavoin. Työntekijät pyrkivät keräämään karjun siemenen mahdollisimman hygieenisesti. Säännöllisin väliajoin raakasiemestä tutkitaan bakteereita, jotta työntekijät pystyvät seuraamaan onnistumaan hygieniassa ja tarvittaessa tekemään parannuksia toimintaansa. Jokaisena tuotantopäivänä otamme näytteitä valmiista annoksista, käytetystä laimennosaine-erästä ja vedestä. Lisäksi seuraamme laboratorion hygieniaa ottamalla näytteitä laboratorion välineistä, pöydistä ja jopa lattialta.  

Tarkistamme siittiöiden säilyvyyttä ennalta päätetyn järjestelmän mukaisesti. Pakattuja siemeneriä tarkistetaan heti pakkaamisen jälkeen, 24 tuntia pakkauksesta ja viimeisenä käyttöpäivänä eli viisi vuorokautta pakkaamisesta. 364 päivää vuodesta teemme turhaa työtä, mutta aina joskus, ehkä kerran vuodessa, on tullut tilanteita, jotka paljastavat sen, että tehty työ on välttämätöntä.

Vielä tärkeämpiä säilyvyystestit ovat, kun nuorta karjua aiotaan ottaa tuotantoon. Ennen kuin uuden karjun siementä myydään, on sen todistettava säilyvyytensä. Se, että siittiöt säilyvät elossa 120 tuntia karjun ulkopuolella on paras epäsuora todistus sille, että ne kykenevät hedelmöittämään munasolun. Niinpä karjujen ensimmäisistä hypyistä otetaan aina säilyvyysnäytteet, jotka säilytetään laimennettuina +17 asteessa viisi vuorokautta, lämmitetään ja tarkistetaan.

Jotta karju läpäisisi tämän testin ja pääsisi myyntiin, on yli puolet sen siittiöistä oltava edelleen liikkuvia. Osa karjuista ei selviä tästä testistä, vaan ne lopetetaan eikä niiden siementä koskaan myydä. Näitä säilyvyystestejä otetaan jokaiselta karjulta neljän viikon välein koko sen tuotannossaoloajan ja jos säilyvyys heikkenee karju poistetaan.

Säilyvyystestien lisäksi jokaisen karjun siittiöiden morfologia tutkitaan eosiinivärjäyksen avulla. Tutkimuksessa tarkastamme, ettei karjun siittiöissä ole liikaa esimerkiksi pään muotovirheitä tai akrosomivirheitä. Tämä tutkimus karjun tulee läpäistä ennen kun se pääsee tuotantoon. Lisäksi morfologia tutkitaan uudelleen, joka neljännestä kerätystä siemenerästä.

Sian siementä tuotetaan aidosti sillä tarkoituksella, että siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty tuottajille. Tämä on koko sikaketjun etu. Tarkistamme, testaamme ja tarkistamme uudestaan, jotta toimittaisimme parasta, mihin pystymme.