Emärodut

Emakoiden uudistamisessa on kaksi vaihtoehtoa – tuottaa ensikot itse tai ostaa hybridituottajalta. Uudistustapojen todellisessa kustannuksessa ei ole suuria eroja, kun huomioidaan kalliimpi jalostussiemen, lisätyö ja heteroosimenetyksen aiheuttama tuotoksen lasku omassa uudistuksessa. Molemmilla tavoilla päästään jalostuksellisesti hyvään lopputulokseen, mutta oma uudistus vaatii huomattavasti enemmän työtä.

Finnpig suosittelee emakoiden uudistusta hybridien ostolla. Hybridi on paras porsastuottaja – se hyödyntää risteytyselinvoiman sata prosenttisesti, sen vanhemmat ovat jalostuksellisesti huippuluokkaa ja hybridien osto yksinkertaistaa porsastuotantoa. Ensikoiden omassa uudistuksessa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, kiertoristeytys eli siksak tai puhdasrotuinen ydin. Molemmissa tapauksissa suosittelemme indeksilaskennan hyödyntämistä. Sikalan emakot ja ensikot asetetaan paremmuusjärjestykseen niiden jalostustietokannassa olevien sukulaistietojen perusteella. Siten itseuudistaja pystyy valitsemaan parhaat emakot ja ensikot seuraavan sukupolven vanhemmiksi.

Hybridien osto

Sopimus hybridien ostosta tehdään ostajan, uudiseläinvälityksen ja hybridituottajan kesken. Siten ostaja voi varmistua hybridien saatavuudesta ja myyjä hybridien menekistä. Kun tuotanto on suunnitelmallista, hybridin menekkiriski pienenee ja hybridin hinta on entistä kilpailukykyisempi. Hybriditilaukset tehdään A-Tuottajien ja HK Scanin uudiseläinvälityksestä.

Kiertoristeytys eli siksak

Tiineytä 10–15 % parhaista emakoista emärodun siemenellä ja loput 85–90 % isärodun siemenellä. Ensikoiden tuotannossa käytetään joka toisessa sukupolvessa yorkshire-siementä ja joka toisessa maatiaissiementä ensikon isänä. On erittäin tärkeää, että ensikon isänä käytetään vuorotellen yorkshirea ja maatiaista. Jos kahdessa sukupolvessa käytetään ensikon isänä samaa rotua, menetetään suurin osa heteroosista ja tuotostulokset kääntyvät laskuun. Emakon rotukoodissa on aina ensimmäisenä isän rodusta yksi kirjain ja emältä kaksi kirjainta (ks. viereinen esimerkki).

Edut

  • yhtenäinen emakkoaines, kun kaikki emakot ovat risteytyksiä
  • kaikki emakot käytettävissä uudistukseen

Haitat

  • 10–15 % porsaista takaisin risteytyksiä, jolloin porsaat ja lihasiat eivät ole tasalaatuisia
  • takaisinristeytys alentaa emakoiden risteytyseläinvoimaa kolmanneksella, jolloin tuotostaso on keskimäärin 0,7 porsasta/emakko/vuosi alempi kuin käytettäessä aitoja hybridejä.
  • lisätyö: emojen valinta, ensikoiden kasvatus ja valinta

Puhdasrotuinen ydin

Emakkokannasta 85–90 % on hybridejä ja puhdasrotuisia emakoita on 10–15 %. Tiineytä puhdasrotuisista emakoista 10-15 % saman rodun siemenellä puhdasrotuisten ensikoiden tuottamiseksi ja loput toisen emärodun siemenellä hybridiensikoiden tuottamiseksi. Tiineytä hybridit aina isärodun siemenellä tai tilakarjulla. Toimintamalli on verrattain monimutkainen, kun sikalassa tehdään kolmenlaisia tiineytyksiä ja jokaiseen tiineytykseen pitää löytää oikeat emakot. Lisäksi puhdasrotuisten pahnueiden määrä on hyvin pieni ja toimintamalli on haavoittuva. Toimintamallia suositellaankin vain yli 500 emakon sikaloihin.

Edut

  • suurin osa emakoista ensimmäisen polven hybridejä, joilla täysi heteroosi

Haitat

  • puhdasrotuiset emakot eivät pärjää samoissa ryhmissä risteytysemakoiden kanssa
  • 10–15 % porsaista 1- tai 2-roturisteytyksiä, jolloin porsaat ja lihasiat eivät ole tasalaatuisia
  • tuottavuus laskee, jos puhdasrotusia emakoita on liikaa; tuotosero ostohybrideihin verrattuna on 0,3–0,5 porsasta/emakko/vuosi.
  • lisätyö: emojen valinta, ensikoiden kasvatus ja valinta