DanBred

DanBred kuuluu Tanskan Sikatutkimuskeskukseen, Pig Research Centeriin (PRC), joka vastaa sikatalouden tutkimuksesta ja tuotetehityksestä. PRC on osa Maatalous- ja elintarvikeneuvostoa, johon on koottu maatalouden ja elintarviketeollisuuden edunvalvonta sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden koordinointi. Organisaatio on tuottajien omistama ja hallitsema.

DanBred on avoin kaikille toimijoille, jotka sitoutuvat noudattamaan PRC asettamia sääntöjä ja joilla on sopimus PRC:n kanssa. Avoimuus varmistaa toimijoiden terveen kilpailun, joka on DanAvlin menestyksen keskeisiä kulmakiviä.

Jalostuksen johto

Jalostuksen johto päättää jalostustavoitteet sekä jalostuksen ja monistuksen säännöt. PRC:n hallituksen sikatalousyrittäjät muodostavat jalostuksen johdon ja PRC:n Jalostusosaston työntekijät vastaavat jalostuksen edistymisestä.

Jalostussikalat

Jalostussikalat tekevät varsinaisen jalostustyön ja valitsevat aina seuraavan sukupolven vanhemmat.

Jalostussikalat myyvät karjuja ja ensikoita hybridituotantoon ja tuotantosikaloihin sekä karjuja karjuasemille. Jalostussikalat ovat sikatalousyrittäjien omistamia itsenäisiä jalostusyrityksiä, joilla on jalostussopimus PRC:n kanssa. Toimintamalli varmistaa jalostajien välisen kilpailun ja nopean jalostuksellisen edistymisen.

Hybridituottajat

Hybridituottajat monistavat jalostussikaloissa saavutetun jalostuksellisen edistymisen. Hybridituottajat myyvät hybridiensikot tuotantosikaloihin. Hybridituottajat ovat itsenäisiä sikatalousyrittäjien omistamia uudiseläintuottajia, joilla on sopimus PRC:n kanssa.

Karjuasemat

Karjuasemat ostavat DanBredin karjuja asemilleen jalostussikaloista ja myyvät siementä jalostus-, monistus- ja tuotantosikaloihin.

Jälleenmyyjät ja agentit

Jälleenmyyjät ja agentit ostavat DanBredin uudiseläimiä jalostussikaloista ja hybridituottajilta ja myyvät niitä tuotantosikaloihin. Finnpig on DanBredin agentti ja voimme ostaa ja myydä DanBredin uudiseläimiä PRC:n sääntöjen puitteissa.