Uudiseläinmyynnin tilaus-toimitusprosessi siirtyy Finnpig Oy:lle 1.6.2021

A-Tuottajat Oy ja HKScan Finland Oy siirtävät liikkeen luovutuksella uudiseläinmyynnin tilaus-toimitusprossin Finnpig Oy:lle 1.6.2021. Uudiseläinten ostosopimukset ja uudiseläinten tuotantosopimukset säilyvät edelleen tuottajien ja Finnpigin omistajien välisinä. Myös uudiseläinten laskutus ja tilitys säilyvät omistajilla.

Yhteistyö tilaus-toimitusprosessissa ja logistiikassa tehostavat toimintaa ja alentavat kustannuksia. Kahden uudiseläinvälittäjän työskentely yhdessä helpottaa loma yms. järjestelyitä. Finnpig hoitaa jo nyt hybridituotantosikaloiden jalostusneuvonnan ja läheisempi yhteistyö hybridimyynnin kanssa luo hyvät edellytykset hybridien laadun kehittämiseen.

Finnpig käynnisti sikojen terveydenhuoltoon keskittyvän Finnvet eläinlääkäripalvelun viime vuonna. Finnvetin eläinlääkärit osallistuvat aktiivisti hybridituotantosikaloiden terveydenhuollon ja bioturvan kehittämiseen. Uuden järjestelyn myötä uudiseläintuotannon kustannustehokkuutta, jalostuksellista laatua, myyntilaatua ja terveyttä voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.

Viime vuosina emakoiden uudistus ostohybrideillä on lisääntynyt voimakkaasti. Hybridien osto yksinkertaistaa porsastuotantosikalan tuotantoprosessia, nostaa tuotostasoa ja parantaa myytävien porsaiden jalostuksellista tasoa. Lihasikaporsaat ovat tasalaatuisempia, jolloin lihasijojen kasvatus on yksinkertaisempaa.

Finnpig hankkii omistajiensa tuotantoketjuihin parasta eläinainesta turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Viimeisen 15 vuoden aikana porsastuotos on noussut 20 porsaasta yli 31 porsaaseen emakkoa kohden vuodessa. Samaan aikaan porsaiden ja lihasikojen päiväkasvu on parantunut ja rehunkulutus on alentunut. Myös emakoiden kestävyys on parantunut ja lihasioilla on vähemmän jalkaongelmia.