Sianlihan tuotannon päätöt ovat laskeneet 20 % kahdessakymmenessä vuodessa

Sianjalostus sekä jatkuvasti kehittyvä sikojen ruokinta ja hoito alentavat sian lihantuotannon hiilijalanjälkeä noin prosentin vuodessa. Koko Finnpig-ketjussa päästöt pienenevät noin 5 miljoona kiloa vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa päästöt ovat pienentyneet 20 %. Positiivinen kehitys johtuu ennen kaikkea tuottavuuden noususta.

Suomessa siat syövät runsaasti kasvipohjaisen elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Lisäksi käytetään maidonjalostuksen sivutuotteita, joille ei ole käyttöä ihmisravintona. Korkean tuottavuuden ja sivutuotteiden käytön ansiosta kotimaisen sianlihan hiilijalanjälki on alle 4 kg CO2-ekv./luullinen lihakilo. Tämä noin on 40 % alempi kuin kansainvälinen keskiarvo.

Soijarouheen käyttö sikojen ruokinnassa on vähentynyt viime vuosina. Kaikki vielä käytetty soijarouhe on sertifioitua, joka aiheuta ei sademetsien tuhoa.

Sianlihan tuotannossa olemme yhdessä onnistuneet alentamaan merkittävästi CO2-päästöjä. Kehitys tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.