Finnpig Oy on siirtynyt kokonaan uusiutuvaan sähköön

Finnpig Oy:n karjuasemalla on otettu käyttöön 66 kWp:n aurinkovoimala, jonka 220 aurinkopaneelia tuottavat noin 56 MWh puhdasta aurinkosähköä vuodessa.

Aurinkovoimalan tuottama sähkö kattaa karjuaseman sähköntarpeesta yli kolmanneksen. Kesäpäivinä karjuasema on sähkön osalta omavarainen ja mahdollinen ylijäämäsähkö myydään Leppäkosken Energia Oy:lle. Kaikki karjuaseman käyttämä sähkö on uusiutuvaa: oman aurinkovoimalan tuottaman sähkön lisäksi myös ostamamme sähkö on 100 % uusiutuvaa.

Finnpigin omistajien, A-Tuottaja Oy:n ja HKScan Finland Oy:n, tavoitteena on hiilineutraali kotimainen lihantuotanto. Sijoittamalla omaan aurinkovoimaan Finnpig haluaa olla mukana omistajien kunnianhimoisessa ilmastotavoitteessa.

Sianjalostus sekä jatkuvasti kehittyvä sikojen ruokinta ja hoito alentavat sian lihantuotannon hiilijalanjälkeä noin prosentin vuodessa. Koko Finnpig-ketjussa päästöt pienenevät noin 5 miljoona kiloa vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa päästöt ovat pienentyneet 20 %. Positiivinen kehitys johtuu ennen kaikkea tuottavuuden noususta.

Suomessa siat syövät runsaasti kasvipohjaisen elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Lisäksi käytetään maidonjalostuksen sivutuotteita, joille ei ole käyttöä ihmisravintona. Korkean tuottavuuden ja sivutuotteiden käytön ansiosta kotimaisen sianlihan hiilijalanjälki on alle 4 kg CO2-ekv./luullinen lihakilo. Tämä noin on 40 % alempi kuin kansainvälinen keskiarvo.

Soijarouheen käyttö sikojen ruokinnassa on vähentynyt viime vuosina. Kaikki vielä käytetty soijarouhe on sertifioitua, joka aiheuta ei sademetsien tuhoa.

Sianlihan tuotannossa olemme yhdessä onnistuneet alentamaan merkittävästi CO2-päästöjä. Kehitys tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.

Agrologi (AMK) Sanna Laine on aloittanut Finnpigin uudiseläinmyyjänä. Sanna on työskennellyt aiemmin karjuasemalla sikalatyöntekijänä. Alkuvaiheessa Sanna hoitaa HKScan Finlandin uudiseläinmyyntiä ja hänen puhelinnumero on 0400 611 310 ja sähköpostiosoite sanna.laine@finnpig.fi

Agrologi (AMK) Antti Hapola on hoitanut ostopalveluna Finnpigillä A-Tuottajat Oy:n uudiseläinmyyntiä 1.6.2021 alkaen. Antin puhelinnumero on 050 307 2220 ja hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta uudiselain@finnpig.fi

HKScan Finland Oy:n ja A-Tuottajat Oy:n uudiseläinmyynti siirtyi Finnpigin hoidettavaksi 1.6.2021. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa, alentaa kustannuksia ja parantaa uudiseläinten laatua.

Uudiseläinpalvelusta vastaa Marika Rautava, puhelin 0400 278 587 ja sähköposti marika.rautava@finnpig.fi

Juhannusaattona perjantaina 25.6 ei ole jakelua. Juhannuksena ovat seuraavat poikkeusjärjestelyt:

Ke 23.6
Normaali jakelu ja poikkeuksellisesti tuotantopäivä. Tilaukset tehtävä viimeistään ke 23.6 klo 10:00 mennessä.

To 24.6
Toimitukset keskiviikon tuotannosta. Perjantain vakiotilaukset siirretään toimitettavaksi torstaina 24.6. Toimitukset maanantain jakelualueen mukaan (Ei jakelua seuraavien terminaalien kautta: Oulu, Lappeenranta, Kuopio, Kajaani, Jyväskylä, Iisalmi, Mikkeli, Savonlinna, Kuusankoski).

Pe 25.6
Ei jakelua. Keskiviikolta ylijääneitä annoksia voi tiedustella asemalta.

Su 27.6
Normaali tuotanto, asemalta nouto mahdollista.

Ma 28.6
Normaali jakelu maanantain rajoituksin.

Mikäli sinulla on kysyttävää, soita 010 316 1444!

Hyvää juhannusta kaikille!

A-Tuottajat Oy ja HKScan Finland Oy siirtävät liikkeen luovutuksella uudiseläinmyynnin tilaus-toimitusprossin Finnpig Oy:lle 1.6.2021. Uudiseläinten ostosopimukset ja uudiseläinten tuotantosopimukset säilyvät edelleen tuottajien ja Finnpigin omistajien välisinä. Myös uudiseläinten laskutus ja tilitys säilyvät omistajilla.

Yhteistyö tilaus-toimitusprosessissa ja logistiikassa tehostavat toimintaa ja alentavat kustannuksia. Kahden uudiseläinvälittäjän työskentely yhdessä helpottaa loma yms. järjestelyitä. Finnpig hoitaa jo nyt hybridituotantosikaloiden jalostusneuvonnan ja läheisempi yhteistyö hybridimyynnin kanssa luo hyvät edellytykset hybridien laadun kehittämiseen.

Finnpig käynnisti sikojen terveydenhuoltoon keskittyvän Finnvet eläinlääkäripalvelun viime vuonna. Finnvetin eläinlääkärit osallistuvat aktiivisti hybridituotantosikaloiden terveydenhuollon ja bioturvan kehittämiseen. Uuden järjestelyn myötä uudiseläintuotannon kustannustehokkuutta, jalostuksellista laatua, myyntilaatua ja terveyttä voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.

Viime vuosina emakoiden uudistus ostohybrideillä on lisääntynyt voimakkaasti. Hybridien osto yksinkertaistaa porsastuotantosikalan tuotantoprosessia, nostaa tuotostasoa ja parantaa myytävien porsaiden jalostuksellista tasoa. Lihasikaporsaat ovat tasalaatuisempia, jolloin lihasijojen kasvatus on yksinkertaisempaa.

Finnpig hankkii omistajiensa tuotantoketjuihin parasta eläinainesta turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Viimeisen 15 vuoden aikana porsastuotos on noussut 20 porsaasta yli 31 porsaaseen emakkoa kohden vuodessa. Samaan aikaan porsaiden ja lihasikojen päiväkasvu on parantunut ja rehunkulutus on alentunut. Myös emakoiden kestävyys on parantunut ja lihasioilla on vähemmän jalkaongelmia.