Genetik

Finnpig anskaffar sina kunder genetiken systematiskt och långsiktigt. Finnpigs semingaltar och kontraktproducenters renrassuggor är i den ansvariga avelsorganisationens databas, så att djuren hela tiden har uppdaterade avelsvärden. Vi följer kontinuerligt med nivån på våra avelsdjur och håller den så hög som möjligt.

Genetiken garanterar inte en viss produktionsnivå, men sätter ett tak för den maximala nivån. Gårdens management kommer att avgöra vilken nivå produktionen och lönsamheten kommer att uppnå inom den genetiska ramen.

Våra kunder har idag tillgång till en genetik som möjliggör över 35 smågrisars produktion/år. Smågrisarna är utav jämn kvalitet och växer snabbare än tidigare. Slaktsvinens dagliga tillväxt överstiger allt oftare 1 kg/dag och foderförbrukning ligger på 2,5–2,6 foderenheter per kg tillväxt. Slaktsvinens köttprocent är i enlighet med nuvarande målsättningar, 59–60 % i medeltal.

Genetiken bör användas systematiskt. Lantras och Yorkshire är moderraser vars korsning, hybriden, skall användas som produktionssugga. Duroc är faderras och används som slaktsvinens far. Duroc skall aldrig användas som fader till produktionssugga, eftersom Duroc-korsningssuggans kullstorleken är liten och moderegenskaper svaga.

Finnpig anskaffar sin genetik från Topigs Norsvin och DanBred som är båda internationellt framgångsrika avelsorganisationer. Vi anskaffar moderraser från Topigs Norsvin. Slaktsvinen produceras med DanBreds Duroc och Topigs Norsvin Duroc.

Finnpigs genetik kommer till Finland genom import av semingaltar från Norge och Danmark. Genetiken implementeras i produktionskedjan genom seminstationen och livdjursproduktion. Avelsframstegen förbättrar årligen lönsamheten i produktionskedjan med 1-2€/slaktsvin. Därför är det viktigt att den genetik vi har i Finland är så nära som möjligt den ansvariga avelsorganisationens bästa djur. Finnpig använder moderrasens galtar under 1 år i produktion och faderrasens galtar ca 1 år för att minimera det genetiska eftersläpet.

Finnpig har fem kontraktsproducenter med 600 renrasiga suggor för produktion av gyltor. På dessa gårdar producerade de renrasiga djur som behövs för att förverkliga 3-rasprogrammet. De renrasiga gyltorna går till hybridproduktion.

Högproducerande djur ställer betydligt större krav på foder och skötsel. Våra kunder och ägare har investerat kraftigt i utvecklingen av management på gårdarna. Många har arbete på gårdar utomlands och utländska konsulter används i större utsträckning än tidigare. Kunskapsförvärvandet har varit framgångsrikt, resultaten och konkurrenskraften har förbättrats snabbt. Bra management är också avgörande för djurens välfärd. Också miljön mår bättre av högre produktiviteten, därför att hög produktivitet minskar miljöpåverkan.