Korningsprogram

Alla stora svinproduktionsländer baserar svinproduktionen på en rad korsningar mellan olika raser. Det vanligaste är det så kallade 3–rasprogrammet. I 3-rasprogrammet används som produktionssugga en första generations korsning, av lantras och yorkshire, som kallas hybrid. Hybridsuggan är fri från inavel och producerar därför större kullar och sköter om smågrisar bättre än sina föräldrar gjorde. Dessutom är den friskare och mer hållbar – en riktig hybrid är mer än dess två halvor!

När hybridsuggan insemineras med en tredje ras, faderras, är också den kommande slaktsvinskullen fri från inavel. 3-rasgrisar är friskare och starkare och växer snabbare med mindre foder än sina föräldrar. I Finnpigs 3-rasprogram härstammar slaktsvinen till 50 % av duroc, 25 % av lantras och 25 % av yorkshire.

Med svinavel vill man förbättra suggornas kapacitet att producera smågrisar, slaktsvinens produktionsegenskaper samt djurens välmående. Dessa egenskaper är delvist motstridiga. Därför är det naturligt att fokusera inom lant- och yorkshire avel på moderegenskaper som kullstorlek, smågrisdödlighet, exteriör, och i mindre omfattning på tillväxten, köttprocent och foderutnyttjande. Duroc aveln fokuserar man på bra foderutnyttjande, snabb tillväxt och köttprocent, men kullstorlek och moderegenskaper har ingen vikt alls.

Hybridsuggan kan produceras själv eller köpas av en hybridproducent. Finnpigs kunder rekryterar allt oftare genom köpta hybrider. För närvarande rekryteras ungefär hälften av suggorna genom köp. Västeuropeiska svingårdar med familjebrukstorlek rekryterar mellan 50–80 % av suggor med köpta hybrider. I de stora enheter rekryteras suggor nästan alltid genom köpta hybrider, eftersom hybriden ger en högre produktion och rekrytering genom köp förenklar produktionen. Dessutom är alla är födda smågrisar jämna 3-rasgrisar och smågrispriset är högre.