Siitoseläintuottajat

Siitoseläintuottajat

Finnpigin hankkimaa eläinainesta jalkautetaan Suomessa keinosiemennysaseman ja siitoseläintuotannon kautta. Finnpig vastaa keinosiemennyksestä sekä tilakarju että puhdasrotuisten ensikoiden tuotannosta. Finnpigin omistajat vastaavat hybridituotannosta ja kaikesta siitoseläinvälityksestä. Finnpigillä ei ole omaa siitoseläinvälitystä. Jos haluat ostaa siitoseläimiä ota yhteyttä oman teurastamon siitoseläinvälitykseen: A-Tuottajat tai HKScan

Siitoseläintuotanto on nykyään pääasiassa sopimustuotantoa. Tavoite on ohjata siitoseläinten ostajia kohti suunnitelmallista ostouudistusta. Siitoseläintuotanto pyritään mitoittamaan, niin että ylimääräisiä siitoseläimiä ei tuoteta ja näin vältetään ylimääräisiä kustannuksia ketjulle. Jos haluat uudistaa emakot ostohybrideillä tee oman teurastamon alkutuotannon kanssa uudistussuunnitelma. Näin varmistat korkeatasoisten siitoseläinten toimitukset, oikea määrä, oikeaan aikaan!

Tällä hetkellä Finnpigin eläinainesta jalkauttavat Suomessa seuraavat tilat:

Flen Robert ja Arttu
Emakkoaines: DanAvl Duroc. Tuotanto: Duroc tilakarju lihasikatuotantoon

Juuse Marja-Liisa
Emakkoaines: Norsvin Maatiainen. Tuotanto: TopigsNorsvin hybridi

Mäkilän Tila Oy
Emakkoaines: Norsvin Maatiainen. Tuotanto: TopigsNorsvin hybridi

Nykänen Jukka
Emakkoaines: Norsvin Maatiainen. Tuotanto: TopigsNorsvin hybridi

Piglet Oy
Emakkoaines: DanAvl Maatiainen. Tuotanto: DanAvl hybridi

Rekottila Oy
Emakkoaines: Norsvin Maatiainen. Tuotanto: TopigsNorsvin hybridi