Livdjursproducenter

Den genetik Finnpig anskaffar implementeras i produktionskedjan i Finland genom livdjursproduktion och seminstationen. Finnpig ansvarar för seminstationsverksamheten samt produktion av gårdsgaltar och renrasiga gyltor. Finnpigs ägare ansvarar för hybridproduktion och all livdjursförmedling.

Om du vill köpa rekryteringsdjur ta kontakt : uudiselain@finnpig.fi

Livdjursproduktion är i huvudsak avtalsproduktion. Målsättningen är att styra köpare till systematisk köprekrytering. Livdjursproduktionen är dimensionerad så att inga extra livdjur produceras. De orsakar alltid extra kostnad för produktionskedjan. Om du vill rekrytera suggor genom köpta hybrider bör du göra upp en rekryteringsplan med egna slakteriets primärproduktion. Så garanteras du högklassiga rekryteringsdjur, rätt antal, vid rätt tidpunkt!

För tillfälle producerar följande gårdar avelsdjur med Finnpigs genetik:

 

 • Juuse Marja-Liisa
  • Sugga: Topigs Norsvin Lantras
  • Produktion: TN70
 • Mäkilän Tila Oy
  • Sugga: Topigs Norsvin Lantras
  • Produktion: TN70
 • Nykänen Jukka
  • Sugga: Topigs Norsvin Lantras
  • Produktion: TN70
 • Piglet Oy
  • Sugga: DanBred
  • Produktion: DanBred hybrid
 • Rekottila Oy
  • Sugga: Topigs Norsvin Lantras
  • Produktion: TN70
 • Erlands
  • Sugga: Topigs Norsvin
  • Produktion: tiineitä TN70
 • Mäki-Latvala
  • Sugga: Topigs Norsvin
  • Produktion: gravid TN70
 • Sairanen
  • Sugga: Topigs Norsvin ach DanBred
  • Produktion: 7 månader gammal TN70 och DanBred
 • Järvelä
  • Sugga: DanBred
  • Produktion: 7 månader gammal DanBred