Karantän

Finnpigs semingaltar kommer antingen från Norge eller Danmark. Norges hälsosituation är mycket lik den vi har i Finland, så import av djur från Norge inte så utmanande som från Danmark där är sjukdomsläget är annorlunda jämfört med Finland.

Galtimporten har utformats i samarbete med ETT och vi har ett nära samarbete med Evira under hela processen. Under karantänprocessen testas och mediniceras galtar i förebyggande syfte i enlighet med förordningen 1029/2013. Därtill testas galtarna för nyssjuka och grishosta samt avmaskas.

I ursprungslandet isoleras de djur som skall levereras till Finland under en månads tid. Under denna period kommer deras hälsa att övervakas och de testas för Salmonella, TGE, och PRRS. Om ett djur ger ett positivt resultat avbryts importen och tillsammans med ETT och EVIRA kommer vi överens om fortsättningen beroende på vilken sjukdom och allvarlighetsgrad som är i frågan.

Före transporten desinficeras transportbilen och står oanvänd under helgen innan lastning av djuren i ursprungslandet. Galtar från Danmark och Norge kommer till Finland i separata transporter och i Finland anländer galtarna direkt till egna karantäner. Bilen desinficeras igen efter att galtarna levererats, och återvänder tom, direkt till ursprungslandet.

Galtar som anländer från Danmark till Finland börjar karantänen med en månad som kallas importkarantän. De testas för Brucella, Aujeszkys sjukdom, TGE, PRRS (två gånger), klassisk svinpest, salmonella och dysenteri. Om ett djur ger ett positivt testresultat, avlivas det. När alla djuren efter en månad har testats negativt, är importkarantänen framgångsrikt över och den egentliga seminstationskarantänen kan börja. Galtarna flyttar inte fysiskt till en annan plats, utan är på samma karantänen, men de har nu passerat ett steg och fått uppehållstillstånd i Finland. Under seminstationskarantänen, som också är en månad, testas galtar för Brucella, Aujeszkys sjukdom, TGE, PRRS och salmonella. När galtarna testats negativt också från dessa prover ger myndigeter tillstån för leverans till seminstationen.

Galtar från Norge har tidsmässigt samma importförfarande men uppföljningsproven är färre.