Seminkvalitet

På Finnpig gör vi allt vi kan för att den semin vi levererar är utav sådan kvalitet att våra kunder kan producera smågrisar framgångsrikt.

Galten har ett halvdussin olika körtlar, som producerar sin del av sperman. Alla dessa sekret har sina egena syfte – en del upprätthåller spermans verksamhet, en del förbereder suggan för dräktigheten. När faktorer som påverkar sperman är många, är det uppenbart att galtspermans sammansättning kan variera från dag till dag eller vecka till vecka. Ur kvalitetskontrollens synvinkel är variationen problematisk. Ingen har någon säker information – inte i hela världen – hur variationen i sammansättningen påverkar spermans befrukningsförmåga. Vårt sätt att komma till rätta med detta problem har varit en försiktig medelväg. Sperman som tappats från galten bedöms utgående från lukt och utseende. Avvikelse i färg, sammansättning eller lukt tolkas som onormala, och sperman underkänns. Den flesta av seminen som kastas är sannolikt helt användbar, men vi vill inte ta några risker.

Det tar ungefär en månad för en spermie att utvecklas i galten. Beroende på vad som sker under denna månad: stress, infektion, vaccination eller sjukdom påverkas strukturen hos spermien. En rätt strukturerad spermier är återigen nödvändig för befruktningen. Vi kontrollerar sperman med mikroskop efter varje tappning. Spermieproduktionen är helt klart svårt, fortfarande har vi inte funnit en galt som kan producera precis rätt form och enbart aktivt rörliga spermier. Det finns alltid orörliga och deformerade individer. Däggdjuren har löst detta komplicerade problem enkelt – genom att producera en massa av spermier så fungerar en del. På Finnpig är vår lösning liknande. Varje semindospåse innehåller en stor del livskraftiga rätt strukturade spermier. Mängden spermier är enormt i förhållande till vad som verkligen behövs, men syftet är att garantera antalet fungerade spermier under hela dosens 5 dagars hållbarhet.

Om någon tappning innehåller mindre än 70% av funktionsdugliga spermierna används inte sperman. Återigen gör vi av med ett stort antal funktionella spermier i hopp om att hjälpa kunden till stora kullar. Om en galt upprepade gånger ger oanvändbar sperma utmönstras galten.

Om seminen togs av galtar genom kirurgi eller injektionsnålar, skulle det kanske vara möjligt att producera bakteriefria doser. I praktiken skulle detta vara mycket svårt. Vi har varit tvungna att acceptera det faktum att ur grisurinet och spetsen av penisen blandas det med sperman bakterier och jästceller. De flesta av dessa är helt ofarliga, och skulle inte kräva åtgärder. Men för att i förebyggande syfte hindra spridningen av smittosamma sjukdomar är det i lagen för seminstationer sagt vilka antibiotikablandning måste tillföras i dosen. Finnpigs mikrobiologiska kvalitet har analyserats i en avhandling som genomfördes under 2011. Resultatet av arbetet har skapat rutiner för mikrobiologisk kvalitetskontroll. Galtar vars sperma inte uppfyller de mikrobiologiska kraven utmönstras.

Vi kontrollera hållbarheten på spermier genom ett förhand bestämt system. Semindoser kontrolleras omedelbart efter förpackning, 24 timmar efter förpackning och på den 5:te dagen efter packning. 364 dagar i året gör onödigt arbete. Men då och då, kanske en gång om året, har det uppstått situationer som visar det faktum att arbetet är nödvändigt. Ännu viktigare är hållbarhetstidtester då nya unga galtar kommer i produktion. Innan den nya galtens spermier säljs, måste den klara hållbarhetsprovet. Det faktum att spermierna överleva i 120 timmar utanför galten är det bästa indirekt bevis på att de har möjlighet att befrukta ägget. Därför tas prover av nya galtars sperma, som lagras i 17 grader, i fem dagar varefter den värms upp och bedöms. För att klara detta test bör mer än hälften av spermierna vara levande dag 5. Vissa galtar kommer inte att klara detta test, galtarna utmönstras och deras semin kommer aldrig att säljas. Dessa hållbarhetstester tas av varje galt sex gånger per år och ingen nåd ges, om hållbarheten minskar.

Vi producerar semin med den avsikten att nyttan för producenten skall maximeras. Det är hela produktionskedjans fördel. Kontrollera, testa och kontrollera igen för att leverera enbart det bästa vi kan.