Sopimukset ja asiakkuus

Sopimukset ja asiakkuus

Olen uusi asiakas. Miten minun tulisi menetellä?
Jos uudistat emakot ostohybriideillä tarvitset vain sopimuksen Duroc isärotusiemenen ja/tai -tilakarjun ostamisesta.

Jos uudistat emakkoaineksen itse tulee sinun tehdä sopimus myös emärotusiemenen ostosta. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: Tanskalainen DanAvl tai Hollantilainen TOPIGS Norsvin emärotupaketti. Ota yhteyttä oman teurastamon neuvontaan tai Finnpigin jalostusneuvojaan jos tarvitset lisätietoa. Myös Finnpigin kotisivuilta löydät paljon lisätietoa kohdasta ”Eläinaines”

Ota yhteyttä sopimusten tekemistä varten: 040-8372947, (Heikki Hassinen) tai heikki.hassinen@finnpig.fi

Lopetan porsastuotannon. Miten minun tulisi menetellä?
Irtisano sopimuksesi Finnpigin kanssa lähettämällä irtisanomisilmoitus osoitteeseen siementilaus@finnpig.fi

Kuinka pitkäksi ajaksi sitoudun Finnpigin asiakkaaksi jos teen sopimuksen sekä isärodun että jonkin emärotupaketin käytöstä?
Sopimus on voimassa niin kauan kuin ostajalla on kyseisen sopimuksen mukaisia jalostuseläimiä tai siemenannoksia. Emakkomaksun osalta sopimus voidaan irtisanoa 3 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja sen voi tehdä aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

Mikä emakkomaksu?
Jos uudistat emakkosi itse ja käytät yorkshire- ja maatiaissiementä, muodostuu maksu kahdesta osasta: siemenannosten hinnasta ja kuukausittain maksettavasta emakkomaksusta. Emakkomaksu on tilan emakkojen lukumäärän mukainen ja se peritään joka kuukausi, riippumatta siitä ostetaanko sinä kuukautena siemenannoksia tai ei. Tämä järjestelmä tarkoittaa, että emakkojen uusiminen kannattaa tehdä joko kokonaan ostoensikoina tai kokonaan itseuudistuksella. Puolittaiset ratkaisut ovat taloudellisesti kannattamattomia.

Sikapoliisi?
Edelliseen kohtaan liittyen. Eläinaineksen toimittajalla on oikeus tulla tarkastamaan emakkomäärät yorkshire- ja maatiaissiementä käyttävältä tilalta ja varmistaa, että emakkomaksu toteutuu oikein. Kannattaa siis pitää huoli, ettei meille ilmoitettu emakkomäärä suuresti poikkea todellisesta. Emakkomäärää pystyy päivittämään nettitilausivustolta. Emakkomäärä ei saa poiketa yli 5% alle 3000 emakon sikalassa ja yli 3% yli 3000 emakon sikalassa. Emakkoluvun muutokset pitää ilmoittaa kirjallisesti, joko nettitilauslomakkeen Emakot välilehden kautta, sähköpostilla siementilaus@finnpig.fi tai kirjeitse.

Miksi jalostussiemen (maatiainen ja yorkki) maksaa enemmän kuin tuotantosiemen (duroc)?
Emärodun populaatiot ovat yleensä hieman suurempia kuin isärodun populaatiot koska emärodussa jalostettavilla emäominaisuuksilla on alhaisempi periytyvyys kuin isäroduissa jalostettavissa lihasikaominaisuuksissa. Eli emärotujen jalostaminen on hieman kalliimpaa ja hankalampaa kuin isärotujen. Siemenannoksen hintaero selittyy kuitenkin rotujen käyttötarkoituksella. Emärotusiemenellä tuotetaan vain uudistukseen tarvittavat emakot. Isärodun siemenellä tuotetaan taas lihasiat. Tämä tarkoittaa että emärodun jalostuskustannus pitää kattaa niillä vähäisillä annoksilla mitä tarvitaan uudistusensikoiden tuottamiseen kun taas isärodun jalostuskustannus jyvittyy koko lihasikatuotantoon tarvittaville siemenannoksille.

Finnpig on jakanut emärotujen jalostusmaksun emakkomaksun ja siemenannoksen välille. Kts hinnasto.