Mission och vision

Mission

Vi anskaffar den bästa genetiken på ett säkert sätt och kostnadseffektivt till våra ägares produktionskedjor.

Vision

Vi är företagarens bästa, kostnadseffektivaste och mest önskvärda genetikleverantör, som har branschens bästa kunnande i Finland.

Bästa

Vår genetik möjliggör den bästa produktivitet och lönsamhet i finländska förhållanden. Hög produktivitet minskar också svinproduktionens näringsbelastningen i miljön.

Kostnadseffektiv

Vårt tillvägagångsätt är okomplicerat och organisationen är lätt.

Önskvärd

Vänlig service, bästa genetik och en kostnadseffektiv verksamhet utgör en önskvärd helhet.

Bäst kunnande

Vi följer aktivt med svinavel och seminstationverksamhetens internationell utveckling och inför branschens bästa praxis i vår verksamhet. Vi kan och vill hjälpa våra kunder att använda genetiken rätt.