Produkter och prislista

Vi leverera semindoser på mondag, tisdag, onsdag och fredag.

Finnpig vill belöna sina stamkunder med bonusrabatter. Vi räknar ut kvartalsvis vilken bonus kunden har rätt till och drar av rabatten i följande faktura. Januari-mars bonus dras av i april fakturering, april-juni bonus i juli osv.

Pris på semin (moms 0 %):

Doser under 3 månader
under 300
300–599
över 600
Semindos
Grundpris
Bonus 5 %
Bonus 10 %
TN Duroc
6,65
6,32
5,99
TN Tempo
6,65
6,32
5,99
TN Maatiainen
22,00
20,90
19,80
TN Maatiainen Top
25,60
24,32
23,04
TN Z-linja
22,00
20,90
19,80
TN Z-linja Top
25,60
24,32
23,04
DanBred Duroc
6,95
6,60
6,26
DanBred Duroc Top
8,30
7,89
7,47

I tabellet Topigs Norsvin är förkortad som TN

Självrekryteringens suggavgift

  • Topigs Norsvin 17,90 €/sugga/år

En självrekryterande besättning bör anmäla medelsuggantalet genom att räkna antal grisade suggor och inseminerade gyltor. Medelsuggantalet finner du t.ex. från WinPigs rapporter. Det verkliga suggantalet får avvika högst 5 % från det anmälda på gårdar under 3000 suggor och högst 3 % på gårdar över 3000 suggor. Om avvikelsen är större kan avelsorganisationen (genetikleverantören) kräva dubbel avelsavgift för den överstigande delen retroaktivt från 12 månaders tid. Förändringar i suggantalet bör göras skriftligt antingen med hemsidans seminbeställnings blankett, e-post siementilaus@finnpig.fi eller brev.

Leveransavgift

  • Leverans hem till gården, beställing via internet 30,50 €
  • Leverans hem till gården, beställning via telefon, 33,50 €
  • Efterleveranstillägg för beställningar efter kl 10.00 14 € / leverans
  • Helgdagstillägg 16,00 €
  • Hämptning from station 13 €
  • Pappersfaktura tillägg 6,00 €

Till alla priser tillkommer moms.

Duroc-, lantras- och yorkshiregaltar är alla delade i två grupper enligt deras avelsvärde. Top- och normalklass. Till Top-klass kommer de allra bästa galtar. Någon avelsvärde gräns finns inte, galtarna är de bästa inom den interna gemförelsen på stationen. Antalet galtar som finns i Top-klassen varierar. Om du är intresserad av att veta avelsvärdet på semin du fått ta kontakt med seminstationen.

Raskoder

För att kunna urskilja de olika lantras-, yorkshire- och duroc-linjer, används olika raskoder beroende på linje och ras.

  • DD – DanAvl duroc
  • MM – Norsvin lantras
  • ZZ – Norsvin Z-linje (yorkshire)

Suggors raskoder

I PigVision-programmet registreras suggors raskoder med två eller tre bokstäver beroende på raskombination. Fars ras anges alltid först. När suggors raser anges alltid på samma vis, kan man gämföra olika rasers produktionsresultat med varandra.

Renrasiga suggors ras anges med två bokstäver MM, ZZ, LL eller YY. Första generations korsning, alltså hybrid, anges också med två bokstäver, fadern först. Finnpig har två olika hybrider ZM och YL.

SikSak-suggors ras anges med tre bokstäver varav den första är faderns ras och de två andra beskriver moderns ras. När ny generation föds faller den sista bokstaven bort och faderns ras ersätter den som första bokstav. Speciellt sik-sak suggors raskoder bör anges noggrant så att man vid nästa generations seminering kan använda rätt ras. Använder man i sik-sak samma ras två gånger efter varan är de födda grisarna 75% utav den ena moderrasen och då är heterosförlusten märkbar.