Utfodring och management

Topigs Norsvin publicerar regelbundet riktlinjer för utfodring och management av sin djurmaterial (på engelska).

  • TN70-hybrid gilt feeding
  • TN70-hybrid sow feeding

Här är noggrannare riktlinjer till TN70-hybrid