Resultat

Forskning och utveckling är dyrt. Fastän Finland är ett litet land, också i grisproduktion och våra resurser är begränsade, behöver vi utföra olika utredningar för att kunna göra rätt beslut i svinkedjan. Vi följer också med aktivt branschens utveckling i andra länder.

Här finner du försöksresultat som utförts med vår genetik samt försöksresultat från olika delar av världen. Klicka på länkarna så öppnas texten.

Interpig 2014

Interpig-arbetsgrupp jämför i sin årsrapport produktionskostnader för svinkött i olika länder. I rapporterna ser man också produktionsresultat vilka beskriver mer olika länders management än genetik. Finland är inte med i Interpig. Finnpigs kunder är ändå med och tävlar om tredje placering i smågrisproduktion efter Holland och Danmark. I slaktsvinstillväxt är våra kunder de bästa!

Bästa smaklighet med Finnpigs gris!

Lihateollisuuden Tutkimuskeskus utförde försök på olika grisrasers köttkvalitet. Läs mer (på Finska)!

Nordiska smågrisproduktionsresultat 2013

Den senaste åren har smågrisproduktionen utvecklats positivt i Finland. Detta är resultat av smågrisproducenternas hårda arbete. Finnpigs genetik har möjliggjort bättre resultat när inte genetiken längre är en begränsande faktor. Läs mer (på Finska)!

Rasgris-försöket, MTT 2010

Den märkbaraste skillnaden var norskalantrasens 2,1 smågrisar större kullar än finskalantrasen. Alla Finnpigs raser växte snabbare, använde mindre foder och gav ett ekonomiskt bättre reslutat än finskalantrasen. Läs mer (på Finska)!

Duroc-försöket, MTT 2009

DanAvls och Norsvins duroc-linjer jämfördes i ett försök som utfördes av MTT och Finnpig. Resultat av försöket var att Finnpig valde DanAvls duroc till trerasprogrammets faderras. Läs mer (på Engelska)!