Semin

Semin möjliggör effektiv användning av de bästa galtar och genetiken kan därför snabbt implementeras i produktionskedjan.

Finnpig AB seminstation är belägen i Sastamala. Stationen byggdes 2008, och efter utbyggnaden 2010 har stationen 240 galtplatser. De flesta av galtarna är faderrasens färgade galtar och ungefär en tredjedel är vita moderrasgaltar. Stationens galtar är alltid utav den bästa tillgängliga genetiska nivå. Vi har som målsättning att varje år förnya våra galtar till 100%.

Våra semingaltar importeras från Danmark och Norge, 3-5 grupper från vardera land/år. Importen är under ETT:s och EVIRA:s kontroll och alla galtar kommer till landet via karantän. Galtars välmående tryggas utav vår erfarna personal, samt en ansvarig stationsveterinär.

Innan en ny galt kommer till försäljning måste sperman klara kvalitets- och hållbarhetstester. Dessutom bedöms rörlighet, densitet, massa, färg och lukt vid varje tappning. Om galten inte klarar de givna gränsvärden levereras ingen semin från den. För varje parti tas också prover som kontrolleras nästa dag. Dessutom tas varje dag prover för 5 dagar hållbarhetstest. Därtill görs en 5dagars hållbarhetstest för varje enskild galt individuellt var sjunde tappning.

I laboratoriet har vi experter inom olika områden för att säkerställa en hög kvalitet på semin genom hela processen från tappning av galten till leverans av seminen.

Seminstationens personal deltar i utbildningar, hemma och utomlands. Vi besöker bl.a. utländska seminstationer för att finna de bästa metoder och nyheter som kan tillämpas på vår egna seminstation. Så kan vi fortsätta utveckla vår verksamhet ytterligare.

Seminleveranser avgår från stationen från söndag till torsdag med UPK: s bud, och distribueras till kunder över hela landet nästa dag. Med begränsad tillgänglighet finns också leverans samma dag som beställningen kommer in. Också själv hämtning från stationen är möjlig. Vi övervakar leveranserna med temperaturlogger i leveransboxarna.