Faderras

I 3-rasprogrammens slaktsvinsproduktion används faderraser i vilkas avelsmål man har enbart vikt på slaktsvinsegenskaper. De huvudsakliga egenskaper är låg foderförbrukning, bra tillväxt, hög kötthalt samt bra exteriör. När man hos faderraser inte behöver beakta kullstorlek och moderegenskaper är avelsframstegen snabbare i slaktsvinsegenskaperna.

En faderras förbättra köttkvaliteten. När en hybridsugga producerar smågrisar med en faderras, får man en livskraftig och stark 3-rasgris. I Finnpigs 3rasprogram används duroc som fadrras. Duroc förbättrar köttkvaliteten, köttet är smakligare, mörare och saftigare. Finnpig tre race program isärotuna använt durocia. Duroc förbättra fläsk ätkvalitet; köttet är godare, mörare och saftigare.

Finnpigs faderras kommer från Danmark var DanBred är ansvarig för avelsprogrammet. Semingaltarna importeras från Avelscenter Munkbro A/J i Danmark och gårdsgaltar produceras i Finland utav Finnpigs kontraktsproducent.