Information om genetiken

Presentation av Topigs Norsvins genetik:

Topigs Norsvin hybridsuggans utfodringsanvisnnigar:

Mera info: