Kundförhållande

Finnpig anskaffar genetik från DanAvl och Norsvin och vi har förbundit oss att följa dessa organisationers regler. Därför bör Finnpig göra ett avtal med varje enskild kund före vi kan börja leverera semin så att våra kunder känner till reglerna och kan följa dem. Avelsorganisationerna vill ha ersättning för användning av deras genetik och de vill förhindra att genetiken går till konkurrerande organisationer. Som återförsäljare är Finnpig ansvarig och t.o.m. ersättningsskylldig ifall missbruk uppdagas.

Vi betalar för genetiken enligt verklig användning. Finnpig rapporterar till båda leverantörer månatligen försäljning av livdjur, semindoser och antal suggor i självrekrytering. Hybridgyltors, renrasiga gyltors och gårdsgaltars försäljningspris innehåller den rojalty som betalas vidare till avelsorganisationen. Också duroc-seminpriset innehåller rojalty. När suggor rekryteras själv betalas avelsavgiften enligt kundens suggantal. Därför får livdjur säljas enbart av gårdar som har ett avtal om avel- eller hybridproduktion.

Mer information om avtalen får du från seminstationen.

Finnpigs allmänna försäljningsvillkor definierar kundens och Finnpigs skyldigheter och rättigheter. Därtil framkommer kundens rättigheter till användningen av genetiken. Du hittar försäljningsvillkoren här.