Företaget

Finnpig Ab är ett anskaffningsföretag utav svingenetik. Finnpigs ägare är A-Producenter Ab och HKScan Finland Ab och Finnpigs uppgift är att anskaffa sina ägre kostnadseffektivt högklassig genetik.

Finnpig bildades 2002 och ett samarbete med Sverige och Norge startade 2005. Finnpig startade seminstations verksamheten våren 2007 och den egna seminstationen stod klar i början av 2008. Idag är Finnpig klar marknadsledande svingenetikleverantör i Finland.

Genetiken implementeras i produktionskedjan genom seminstatonen och systematisk livdjursproduktion. Finnpig är ansvarig för seminstationsverksamheten och produktionen av renrasiga djur. Finnpigs ägare ansvarar för hybridproduktion och förmedling av rekryteringsdjuren.