Kalkylator

Jämför suggors rekryteringskostnad beroende på rekryteringsform. Fyll i uppgifterna nere. Kalkylatorn ger priset i euro/gylta.

Grunduppgifter

Gårdens medelsuggantal inklusive suggor och seminerade gyltor

Yorkshire- och lantrassemineringar används mellan 8-20%. Målsättning ca 10%

Suggor rekryteras årligen mellan 40-60%. Målsättningen är 45-50% vilket betyder att andelen gyltkullar är ca 20-23%

Grisningsprocenten anger hur stor del av semineringar som leder till grisningar. En bra nivå är över 85%

Extra arbete består av bl.a. seminbeställningar och användning av olika semindoser, selekering av suggor som skall semineras med moderras semin, märkning av smågrisar, uppföljning och selektion av gyltor samt extra bokföring.

Priset på förmedlingsgrisen med alla tillägg

Korsningseffekten höjer smågrisproduktionen. TB = Försäljningspris - smågrisfoderkostnad (ca 40 fe) - modersuggans extra foderbehov pga. extra diande gris (ca 15 fe)

Kontrollera från slakteriets förmedling vad en 30kg hybrid momsfritt kostar levererad till gården

Rekommendationen är att köpta hybrider isoleras en månad från gårdens andra grisar för att vänja sig med gården mikrober.

Kontrollera självrekryteringens suggavgift på Finnpig hemsida / semin / produkter och prislista

Priset på avelssäd beror på genetisk nivån och mängden av köpta semin doser. Kontrollera priset på Finnpig hemsida / semin / produkter och prislista

Priset på produktionssäd beror på genetisk nivån och mängden av köpta semin doser. Kontrollera priset på Finnpig hemsida / semin / produkter och prislista

Avelsorganisationer kalkylerar index till egenrekryteringssuggor och kostnaden är ca 800-1000 €/år. Kunden kan också använda avelsrådgivarens tjänster.

Rekryteringskostnad €/gylta Köpt hybrid Renrasig kärna Siksak
Heterosförlust €/gylta
Suggavgift €/gylta
Semins extra kostnad €/gylta
Extra arbete €/gylta
Öronmärken, indexberäkning, rådgivning €/gylta
30 kg smågris försäljningspris €/st
Rekrytgyltans (30kg) kostnad €/st