Topigs Norsvin

Topigs Norsvin blev verklighet i juni 2014 när Topigs International och Norsvin International fusionerade sin internationella verksamhet i ett gemensamt bolag. Topigs Norsvin har ca 1,55 miljoner hybridsuggor i produktion runt om i världen och årligen säljs ca 8 miljoner semindoser vilket innebär att Topigs Norsvin är en av världens största leverantörer av svingenetik. Årliga slaktsvinsproduktion med Topigs Norsvins genetik är ca 90 miljoner slaktsvin. Omsättning överstiger 130 miljoner euro och huvudkontoret ligger i Holländska Vught. Topigs Norsvins ägare är holländska Pigture group-andelslaget och Vion-slakteriet samt norska Norsvin-andelslaget, Nortura-slakteriet och Felleskjøpet Agri -foderfabriken.

Topigs och Norsvin fortsätter att bedriva avel inrikes som tidigare. Norsvin har avelsprogram för lantras och duroc, Topigs har avelsprogram för fyra renrasiga moderraser och tre faderraser. Forskning och utveckling bedrivs fortfarande i båda bolagen men de bildar en gemensam avdelning med en gemensam ledning.

Finnpig anskaffar Norsvin Lantras och Topigs Z-linje (yorkshire) genom Norsvin International som är ett dotterbolag till Topigs Norsvin.