DanBred

DanBred tillhör det danska svinforskningscenter, Pig Research Center (PRC), som ansvarar för svinnäringens forskning och produktutveckling. PRC är en del av Jordbruk- och Livsmedelsråd, som samlar jordbrukets och livsmedelsindustrins intressebevakning samt samordnar forskning och utveckling i en organisation. Organisationen ägs och förvaltas av producenterna. DanBred är öppet för alla operatörer som accepterar att följa de regler som fastställts och har kontrakt med PRC. Öppenhet för att garantera en sund konkurrens bland operatörer, är en av viktigaste hörnstenarna i DanBred framgång.

Ledningen för aveln

Ledningen för aveln bestämmer avelsmålen, samt de reglerna som bör följas i avel och uppformering. PRC: s styrelses svinproducenter bildar ledningen för aveln och PRC:s avelsavdelnings personal ansvarar för att avelsmålen uppnås.

Avelsgårdarna

Avelsgårdarna göra själva avelsarbetet och genom att producera nya generationen avelsdjur. Avelsgårdar säljer galtar och gyltor till hybrid- och smågrisproduktion samt galtar till seminstationer. Avelsgårdar är fristående svinproducenter som har ett avelsavtal med PRC. Verksamhetsmodellen säkerställer konkurrensen mellan producenterna vilken garanterar snabba avelsframsteg.

Hybridproducentens

Hybridproducentens uppgift är att duplicera de avelsframsteg som uppnåtts på avelsgårdar. Hybridproducenten säljer hybridigyltor till produktionsbesättningar. Hybridproducenterna är självständiga svinproducenter med livdjursproduktion och de har ett avtal med PRC.

Galtstationerna

Galtstationerna köper DanBred galtar till sina stationer från avelsgårdar och säljer semin till avel-, hybrid- och smågrisproduktion.

Återförsäljare

Återförsäljare köper DanBreds avelsdjur från avelsgårdar och hybridproducenter och säljer dem till produktionsbesättningar. Finnpig är en av DanBreds återförsäljare och vi köper och säljer DanBreds avelsdjur enligt det som är möjligt enligt PRC:s regler.