Namnen på semindoserna förnyas

Namnen på semindoser uppdateras för att motsvara avelsorganisationernas namn. DanAvl är nu DanBred och Norsvin är Topigs Norsvin eller TN.

Topigs Norsvin Duroc-galtar på seminstationen har ökats och säd av de bästa TN Duroc-galtarna säljs som
TN Duroc Top -blandning.

DanBred Duroc Top -blandningen kommer att avbrytas för tillfället eftersom DanBred Duroc index ligger på en lägre nivå än normalt.

 

Inmatning av betäcknings galtar

Det är viktigt att blandnings galtar matas in på samma sätt på alla besättningar in PigVision och CloudFarms programs. Då kan vi analysera faringprocenten och kullstorlek för olika produkter. Blandade doser bör inte ha några skillnader, men när de används i stora mängder är kvalitetssäkring på plats.

Produkt                  Inmatnings namn
TN Duroc               TD
TN Duroc Top       TDTop
DanBred Duroc    DD

Mata in till exempel DanBred Duroc som DD och TN Duroc som TD